60 x 60 x 20mm
300.000 VNĐ
270.000 VNĐ
-11%

Thiết bị nhận Bluetooth...

5 x 2.6 x 0.6 cm ( D x R x N )
275.000 VNĐ
250.000 VNĐ
-10%

Thiết bị thu phát...

135 x 95 x 70 mm.
475.000 VNĐ
450.000 VNĐ
-6%

Thiết bị nhận Bluetooth...

32 x 14 x 2mm
870.000 VNĐ
790.000 VNĐ
-10%

USB 128G SanDisk Ultra Flash...

160 x 90 x 60mm
385.000 VNĐ
350.000 VNĐ
-10%

Bluetooth Box SUOER hàng...

84 x 63 x 21mm
2.750.000 VNĐ
250.000 VNĐ
-10%

Thiết bị nhận Bluetooth...

97 x 57 x 7mm
275.000 VNĐ
250.000 VNĐ
-10%

Thiết bị thu phát...