113 x 84 x 44 (mm)
1.090.000 VNĐ
990.000 VNĐ
-10%

Máy trợ giảng Takstar...

115 x 85 x 37mm
1.050.000 VNĐ
950.000 VNĐ
-10%

Máy trợ giảng Takstar...

86 x 98 x 46mm
900.000 VNĐ
850.000 VNĐ
-6%

Máy trợ giảng Takstar...

90 x 90 x 43mm
1.900.000 VNĐ
1.790.000 VNĐ
-6%

Máy trợ giảng không...

93.5 × 100.7 × 44.6 mm.
870.000 VNĐ
790.000 VNĐ
-10%

Máy trợ giảng bluetooth...

100 x 94 x 43mm
1.155.000 VNĐ
1.050.000 VNĐ
-10%

Máy trợ giảng Takstar...

91 x 41 x 119 mm
760.000 VNĐ
690.000 VNĐ
-10%

Máy trợ giảng Takstar...

93 x 77 x 30mm
730.000 VNĐ
690.000 VNĐ
-5%

Máy trợ giảng Bluetooth...

92 x 72 x 27mm.
650.000 VNĐ
590.000 VNĐ
-10%

Máy trợ giảng đeo hông...