Quảng cáo nổi bật

SHURE

183 x 40 x 20mm
840.000 VNĐ
800.000 VNĐ
-5%

Micro có dây Shure KSM8...

195 x 40 x 20mm
1.020.000 VNĐ
850.000 VNĐ
-20%

Micro Shure KSM9 với...

203 × 55,5mm
242.000 VNĐ
220.000 VNĐ
-10%

Micro có dây Shure SM 959...