7.080.000 VNĐ
5.900.000 VNĐ
-20%

Micro không dây PS Audio...

480 x 160 x 45mm
3.980.000 VNĐ
3.750.000 VNĐ
-6%

Micro không dây cao cấp...

420 x 160 x 50mm
2.750.000 VNĐ
2.690.000 VNĐ
-2%

Micro PS VK-7 bản cao cấp...

420 x 200 x 40mm
3.300.000 VNĐ
3.150.000 VNĐ
-5%

MICRO KHÔNG DÂY PS AUDIO...

420 x 200 x 40mm
2.600.000 VNĐ
2.550.000 VNĐ
-2%

Micro không dây PS Audio...