480 x 160 x 45mm
1.800.000 VNĐ
1.700.000 VNĐ
-6%

Vang PS SV-12 sở hữu vẻ...

482 x 47 x 163 mm
1.750.000 VNĐ
1.650.000 VNĐ
-6%

Vang Karaoke PS Audio S-300...

480 x 140 x 50mm
1.790.000 VNĐ
1.700.000 VNĐ
-5%

Vang cơ PS Audio SV-20 mẫu...

480 x 160 x 45mm
2.250.000 VNĐ
2.050.000 VNĐ
-10%

PS Audio-S500 là vang số...