1.760.000 VNĐ
1.600.000 VNĐ
-10%

Micro không dây Shure U9900...

1.050.000 VNĐ
950.000 VNĐ
-10%

Micro không dây choàng...

260 x 40 x 35mm
870.000 VNĐ
790.000 VNĐ
-10%

Micro Không dây TAKSTAR...

70 x 400 x 595mm ( cao x sâu x rộng )
5.500.000 VNĐ
5.990.000 VNĐ
-10%

Micro BCE UGX12 plus là...

420(R) x 48(C) x 170(S)mm.
1.650.000 VNĐ
1.500.000 VNĐ
-10%

Micro không dây Subos 3...

18 x 24 x 12 cm
1.050.000 VNĐ
950.000 VNĐ
-10%

Micro không dây PRO BOSE...

260 x 40 x 35mm
700.000 VNĐ
670.000 VNĐ
-5%

Micro Không Dây Bose BS-991...

260 x 40 x 35mm
999.000 VNĐ
950.000 VNĐ
-5%

Micro Không Dây Bose BS-992...

690.000 VNĐ
650.000 VNĐ
-6%

Micro không dây Đeo tai,...

325(D) x 452(w) x 60(h) mm
6.050.000 VNĐ
5.500.000 VNĐ
-10%

Micro Không Dây Arirang WMU...

420 x 200 x 40mm
1.430.000 VNĐ
1.300.000 VNĐ
-10%

MICRO SHURE BLX C9 II sản...

260 x 40 x 35mm
1.200.000 VNĐ
1.150.000 VNĐ
-5%

Micro không dây cao cấp...

25 x 35 x 230 mm
6.500.000 VNĐ
590.000 VNĐ
-10%

Micro không dây Bose-UX2...

3.990.000 VNĐ
3.590.000 VNĐ
-10%

PARAMAX PRO-9000 - micro KÈM...

420(R) x 48(C) x 160(S)mm.
7.150.000 VNĐ
6.500.000 VNĐ
-10%

Micro Paramax Pro M8 là...

420(R) x 48(C) x 160(S)mm.
6.050.000 VNĐ
5.500.000 VNĐ
-10%

Micro Paramax SM 2500 Smart...

Liên hệ
1.260.000 VNĐ
-15%

MICRO KHÔNG DÂY KIWI-A1 –...

1.490.000 VNĐ
1.260.000 VNĐ
-15%

MICRO KHÔNG DÂY KIWI-A200...

242 x 50 x 25 mm
930.000 VNĐ
850.000 VNĐ
-10%

Bộ Micro UHF không dây...

1.760.000 VNĐ
1.600.000 VNĐ
-10%

Micro không dây Shure U8600...

43.5 x 56.5x 16.5 mm
540.000 VNĐ
490.000 VNĐ
-10%

Micro choàng đầu không...

540.000 VNĐ
490.000 VNĐ
-10%

Micro choàng đầu không...

245 x 40 x 34mm
520.000 VNĐ
490.000 VNĐ
-6%

MICRO KHÔNG DÂY BOSE BS-301...

400 x 175 x 50mm
3.290.000 VNĐ
2.990.000 VNĐ
-10%

MICRO SHURE UR28D PLUS MỚI...