1.760.000 VNĐ
1.600.000 VNĐ
-10%

Micro không dây Shure U9900...

3.800.000 VNĐ
3.450.000 VNĐ
-10%

Micro không dây Jarguar...

260 x 40 x 35mm
1.220.000 VNĐ
1.150.000 VNĐ
-7%

Micro Không Dây Winmi...

2.590.000 VNĐ
2.390.000 VNĐ
-8%

Micro không dây CAVS T4i...

480 x 160 x 45mm
3.980.000 VNĐ
3.750.000 VNĐ
-6%

Micro không dây cao cấp...

420 x 160 x 50mm
2.750.000 VNĐ
2.690.000 VNĐ
-2%

Micro PS VK-7 bản cao cấp...

245 x 40 x 34mm
1.050.000 VNĐ
950.000 VNĐ
-10%

Bộ 2 micro không dây Bose...

610.000 VNĐ
580.000 VNĐ
-5%

Mẫu micro không dây đeo...

420 x 200 x 40mm
3.300.000 VNĐ
3.150.000 VNĐ
-5%

MICRO KHÔNG DÂY PS AUDIO...

420 x 200 x 40mm
2.600.000 VNĐ
2.550.000 VNĐ
-2%

Micro không dây PS Audio...

305 x 405 x 37mm
3.850.000 VNĐ
3.500.000 VNĐ
-10%

Micro không dây BN AUDIO...

75 (R) x 305 (C) x 420 (D) mm
1.890.000 VNĐ
1.800.000 VNĐ
-5%

MICRO KHÔNG DÂY ARIRANG M1...

240 x 50 x 305 mm
1.800.000 VNĐ
1.690.000 VNĐ
-6%

MIXER YAMAHA G4 – MIXER...

1.350.000 VNĐ
1.290.000 VNĐ
-5%

MICRO KHÔNG DÂY M.T.K HỖ...

1.050.000 VNĐ
950.000 VNĐ
-10%

Micro không dây choàng...

260 x 40 x 35mm
870.000 VNĐ
790.000 VNĐ
-10%

Micro Không dây TAKSTAR...

70 x 400 x 595mm ( cao x sâu x rộng )
5.500.000 VNĐ
5.990.000 VNĐ
-10%

Micro BCE UGX12 plus là...

420(R) x 48(C) x 170(S)mm.
1.650.000 VNĐ
1.500.000 VNĐ
-10%

Micro không dây Subos 3...

18 x 24 x 12 cm
1.050.000 VNĐ
950.000 VNĐ
-10%

Micro không dây PRO BOSE...

260 x 40 x 35mm
700.000 VNĐ
670.000 VNĐ
-5%

Micro Không Dây Bose BS-991...

260 x 40 x 35mm
1.250.000 VNĐ
1.150.000 VNĐ
-9%

Micro Không Dây Bose BS-992...

325(D) x 452(w) x 60(h) mm
6.050.000 VNĐ
5.500.000 VNĐ
-10%

Micro Không Dây Arirang WMU...

420 x 200 x 40mm
1.430.000 VNĐ
1.300.000 VNĐ
-10%

MICRO SHURE BLX C9 II sản...

260 x 40 x 35mm
1.200.000 VNĐ
1.150.000 VNĐ
-5%

Micro không dây cao cấp...