400 x 400 x 400 mm
4.000.000 VNĐ
3.650.000 VNĐ
-10%

Loa Sub PS Audio SD-12 mẫu...

277(R) x 1055(C) x 343(S) mm
4.990.000 VNĐ
4.390.000 VNĐ
-10%

Loa đứng Paramax F-1000...

432(R) × 482(C) × 441(S)mm
4.990.000 VNĐ
4.550.000 VNĐ
-10%

Loa Siêu trầm Paramax...

( W x D x H ): 90 x 123 x 202.5mm
300.000 VNĐ
3.150.000 VNĐ
-5%

Loa vi tính SoundMax A-150...

( W x D x H ): 90 x 123 x 202.5mm
315.000 VNĐ
300.000 VNĐ
-5%

Loa SoundMax A-140 bao gồm...

376(R) × 463(C) × 478(S) mm
5.990.000 VNĐ
5.390.000 VNĐ
-10%

Loa sub Paramax 2000 sở...

400(W) x 495(D) x 425(H)mm
Liên hệ
7.590.000 VNĐ
-5%

Loa Sub SW-1 sản phẩm...

635 x 325 x 512mm.
1.760.000 VNĐ
1.600.000 VNĐ
-10%

Loa VITEK KS-926 chính...

459 x 320 x 485mm.
1.650.000 VNĐ
1.500.000 VNĐ
-10%

Loa karaoke Vitek VTB KS-906...

(R x S x C) 600 x 348 x 340 mm
6.600.000 VNĐ
5.990.000 VNĐ
-10%

Loa CAVS SP650 sản phẩm...

600 (R) x 348 (S) x 340 (C) mm
6.600.000 VNĐ
5.990.000 VNĐ
-10%

Loa Karaoke CAVS LF712 Bass...

(D x H x W) 290 x 300 x 500 (mm)
5.390.000 VNĐ
4.900.000 VNĐ
-10%

Loa karaoke CAVS LF710...

505(R) x 800(C) x 555(D) mm x 2 Loa
6.850.000 VNĐ
6.500.000 VNĐ
-5%

Loa karaoke Arirang PS-900...

360(R) x 570(C) x 635(D) mm
3.090.000 VNĐ
2.800.000 VNĐ
-10%

Loa Arirang Jant VIII mẫu...

630 (D) x 350 (R) x 565 (C) mm
2.720.000 VNĐ
2.590.000 VNĐ
-5%

Loa Arirang TSE-T3 là dòng...

152 x 232 x 154 (mm)
900.000 VNĐ
750.000 VNĐ
-20%

Loa Bose 101 nghe nhạc...

1.740.000 VNĐ
1.650.000 VNĐ
-5%

Loa treo tường JBL F-550,...

28 x 16.5 x 16cm/ cái
1.600.000 VNĐ
1.450.000 VNĐ
-10%

Loa treo tường JBL-F450...

22 x 21 x 33 cm
1.840.000 VNĐ
1.750.000 VNĐ
-5%

Loa hộp nghe nhạc JBL...

( R x C x D ) 262 x 390 x 577mm
1.600.000 VNĐ
1.390.000 VNĐ
-15%

Loa karaoke gia đình...

(H x W x D): 262 x 390 x 577 mm
2.400.000 VNĐ
2.300.000 VNĐ
-5%

Loa Karaoke Arirang 301...

1.400.000 VNĐ
1.220.000 VNĐ
-15%

Loa Advance OSM-20K Với...

327 (R) x 1161 ( C ) x 411 ( S ) mm
7.590.000 VNĐ
5.990.000 VNĐ
-25%

Loa đứng Paramax F-2000...

54 x 31 x 29 cm
1.375.000 VNĐ
1.250.000 VNĐ
-10%

Loa Arirang Advance OSK-25H ...