48.26(W) x 4.4(H) x 15.24(D) cm
1.320.000 VNĐ
1.200.000 VNĐ
-10%

Equalizer DBX 215S thuộc...

890 x 483 x 201mm
2.550.000 VNĐ
2.450.000 VNĐ
-4%

Equalizer DBX 2231 hiện...

134 x 483 x 201mm
2.250.000 VNĐ
2.050.000 VNĐ
-10%

Lọc nhạc Equalizer DBX...

480 x 150 x 90mm
1.760.000 VNĐ
1.600.000 VNĐ
-10%

Equalizer DBX 231 trang bị...

440 x 150 x 45mm
1.320.000 VNĐ
1.200.000 VNĐ
-10%

Equalizer DBX 215 sản...