145(R) x 335(C) x 495(D) mm
1.800.000 VNĐ
1.650.000 VNĐ
-9%

Đầu karaoke Arirang...

32(R) x 72(C) x 365(D) mm
1.650.000 VNĐ
1.490.000 VNĐ
-5%

Đầu karaoke 5 số Arirang...

(R x C x D) 160 x 330 x 495 mm
2.050.000 VNĐ
1.850.000 VNĐ
-10%

Khi họp mặt gia đình,...

125(R) x 310(C) x 475(D) mm
1.100.000 VNĐ
950.000 VNĐ
-15%

Đầu karaoke 5 số Arirang...

125(R) x 310(C) x 475(D) mm
1.100.000 VNĐ
950.000 VNĐ
-15%

Đầu Karaoke 5 số Arirang...

125(R) x 310(C) x 475(D) mm
1.380.000 VNĐ
990.000 VNĐ
-15%

Đầu Arirang AR-36MI DVD...

430 x 295 x 100 mm
3.000.000 VNĐ
2.050.000 VNĐ
-40%

Đầu Arirang DH-3600 Elite...

2.255.000 VNĐ
2.050.000 VNĐ
-10%

Đầu karaoke 5 số Arirang...

460 x 290 x 72 (mm)
1.925.000 VNĐ
1.750.000 VNĐ
-10%

Đầu karaoke Arirang AK-36...

430 x 260 x 90mm
890.000 VNĐ
740.000 VNĐ
-20%

Đầu DVD KARAOKE 6 số...

420(r) x 127(c) x 245(s)mm
4.990.000 VNĐ
1.500.000 VNĐ
-70%

Đầu Hi-end karaoke 6 số...