125 x 310 x 475 mm
1.500.000 VNĐ
1.250.000 VNĐ
-20%

Đầu Karaoke Arirang...

( R x C x D ) 160 x 330 x 495 mm
1.700.000 VNĐ
1.550.000 VNĐ
-10%

Đầu Karaoke 5 số Arirang...

430 x 295 x 100 mm
1.750.000 VNĐ
1.500.000 VNĐ
-17%

Đầu Arirang DH-3600 Elite...

400 x 250 x 150mm
1.740.000 VNĐ
1.450.000 VNĐ
-20%

Đầu karaoke 5 số Arirang...

430 x 260 x 90mm
890.000 VNĐ
740.000 VNĐ
-20%

Đầu DVD KARAOKE 6 số...