R x S x C: 480 x 370 x 100 (mm)
6.450.000 VNĐ
6.200.000 VNĐ
-4%

Cục đẩy công suất...

535 x 280 x 65 mm
2.090.000 VNĐ
1.990.000 VNĐ
-10%

Vang cơ CAVS K3000 có...

485mm x 515mm x 89mm
6.500.000 VNĐ
6.200.000 VNĐ
-5%

Cục đẩy âm thanh CAVS...

510 x 89 x 485 (mm)
11.990.000 VNĐ
10.900.000 VNĐ
-10%

Cục đẩy CAVS M4850 là...

485mm x 515mm x 89mm
8.290.000 VNĐ
7.900.000 VNĐ
-5%

Cục đẩy CAVS Z800 có...

482 x 47 x 163 mm
2.290.000 VNĐ
1.990.000 VNĐ
-15%

Vang cơ CAVS F-5000 Gold...