54x110x25mm
1.150.000 VNĐ
950.000 VNĐ
-20%

BỘ ĐÀM KENWOOD TK 307...

54x122x 3 mm
1.150.000 VNĐ
950.000 VNĐ
-20%

BỘ ĐÀM KENWOOD TK-2107...

58 x 125 x 35mm
950.000 VNĐ
850.000 VNĐ
-12%

BỘ ĐÀM KENWOOD TK-3206...

54 x 122 x 33 mm
1.000.000 VNĐ
950.000 VNĐ
-5%

BỘ ĐÀM KENWOOD TK-3207...