200x435x40mm
4.100.000 VNĐ
3.700.000 VNĐ
-10%

MIXER VANG SỐ KTV PS X8...

480 x 160 x 45mm
1.800.000 VNĐ
1.700.000 VNĐ
-6%

Vang PS SV-12 sở hữu vẻ...

480 x 140 x 45 ( mm )
1.650.000 VNĐ
1.500.000 VNĐ
-10%

Vang cơ NEX Acoustic FX20...

480 x 170 x 45 ( mm )
2.900.000 VNĐ
3.190.000 VNĐ
-10%

Vang cơ Jarguar S600...

480 x 170 x 70 (mm)
5.150.000 VNĐ
4.900.000 VNĐ
-5%

Vang cơ Jarguar S1000 là...

482 x 47 x 163 mm
1.750.000 VNĐ
1.650.000 VNĐ
-6%

Vang Karaoke PS Audio S-300...

480 x 140 x 50mm
1.790.000 VNĐ
1.700.000 VNĐ
-5%

Vang cơ PS Audio SV-20 mẫu...

50cm x 28cm x 6cm
1.700.000 VNĐ
1.550.000 VNĐ
-10%

Nâng tiếng hát PS Audio...

395(R) x 195 (C) x 475(D) mm
3.850.000 VNĐ
3.500.000 VNĐ
-10%

Amply karaoke Arirang PA-330R...

(Cao x Rộng x Sâu) 90 x 480 x 360mm
6.490.000 VNĐ
5.900.000 VNĐ
-10%

Cục đẩy liền vang Kiwi...

420 x 370 x 140mm
3.300.000 VNĐ
3.000.000 VNĐ
-10%

Amply Vitek KA-203 là...

(H x W x D): 45 x 485 x 200 mm.
2.090.000 VNĐ
1.900.000 VNĐ
-10%

Vang CAF X3 Plus là sản...

482 x 47 x 163 mm
2.290.000 VNĐ
1.990.000 VNĐ
-15%

Vang cơ CAVS F-5000 Gold...

482 x 47 x 163mm
2.350.000 VNĐ
2.250.000 VNĐ
-4%

Vang cơ lai số Kiwi X9 Pro...

482 x 47 x 163mm
2.090.000 VNĐ
1.900.000 VNĐ
-10%

Vang số chỉnh cơ Kiwi X9...

48cm x 17cm x 4.5cm
2.500.000 VNĐ
2.390.000 VNĐ
-5%

Vang số NEXO FX68 PRO,...

( R x S x C ) 480 x 160 x 50 (mm)
2.650.000 VNĐ
2.300.000 VNĐ
-15%

Vang Karaoke CAVS F-6000 Gold...

( R x S x C ) 480 x 160 x 45 (mm)
4.100.000 VNĐ
3.900.000 VNĐ
-5%

Vang Karaoke Jarguar S800...

( L x W x H ) 490 x 290 x 90mm
12.650.000 VNĐ
11.500.000 VNĐ
-10%

Amply đẩy liền vang BN...

475(R) x 455(C)x210(S)mm
3.960.000 VNĐ
3.600.000 VNĐ
-10%

Amply Arirang PA-203XG...

390 x 350 x 45mm
2.650.000 VNĐ
2.500.000 VNĐ
-6%

Mixer Yamaha NX-8USB sản...

240 x 50 x 305 mm
1.400.000 VNĐ
1.250.000 VNĐ
-10%

MIXER YAMAHA G4 – MIXER...

( H x W x D ) 4,45 x 48,2 x 17,15 (cm)
1.760.000 VNĐ
1.590.000 VNĐ
-10%

Mixer nén tiếng...

50 x 28 x 6 (cm)
1.760.000 VNĐ
1.690.000 VNĐ
-10%

Mixer nén tiếng DBX-226XL...