(mm): 480 (Ngang) x 90 (Cao) x 430 (Sâu)
5.720.000 VNĐ
5.200.000 VNĐ
-10%

Cục đẩy công suất...

( mm ) 483 ( R ) x 378,5 ( S ) x 88 ( C )
10.900.000 VNĐ
9.900.000 VNĐ
-10%

Cục đẩy 4 kênh Jarguar...

49 x 49 x 10 cm
5.490.000 VNĐ
4.900.000 VNĐ
-10%

Cục đẩy công suất...

( N x S x C ) 48,5 x 58,0 x 14,5 cm
7.500.000 VNĐ
7.200.000 VNĐ
-4%

Cục đẩy công suất...